Testovi za dodiplomske studije

Kao aplikant za dodimploske studije možda budete morali položiti jedan od dva standardizirana testa za prijavu na američke univerzitete i koledže. Testovi su SAT i ACT.

ACT test

ACT je test sa višestrukim izborima zasnovan na nastavnom planu i programu koji mjeri vaše znanje o predmetima koji se uče u američkim srednjim školama.

  • ACT mjeri uspjeh učenika iz engleskog, matematike, čitanja i naučnog razmišljanja, i takođe ima opcionalni pismeni dio.
  • Učenici primaju „preliminarni rezultat“ – ukupan broj tačnih odgovora – za svaki od četiri dijela testa. Taj broj se pretvara u „službeni rezultat“ koji je u opsegu od 1 do 36. Onda, službeni rezultati se sabiraju i dijele na četiri kako bi se izračunao „mješoviti rezultat“. Ukupni mješoviti rezultat je u opsegu između 1 i 36.

Registracija
Registrirati se možete online na www.actstudent.org web stranici.

Datumi ACT testa
Polaganje se odvija šest puta godišnje. Raspored, registracija i plaćanje dostupni su na sajtu www.actstudent.org.

SAT test

SAT test je test u digitalnom obliku u trajanju od 150 minuta. Iako je test digitalan, isti je moguće polagati samo u ovlaštenim testnim centrima. SAT test se sastoji od dva dijela, u kojem se testiranju matematika i engleski jezik. Test je u putponosti na engleskom jeziku, a palaganje se odvija pet puta godišnje.

Registracija i način plaćanja
Registracija se može obaviti online na web stranici.
Cijena testiranja je oko 105 $. Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete placanje kreditnom karticom (MasterCard, VISA, Visa Electron). Plaćanje se vrši prilikom prijave na sluzbenoj internet stranici testa.

Datumi održavanja testa:
Za tačne i ažurirane datume testiranja van SAD molimo pogledajte web stranicu.

EDUCATIONUSA centri Vam mogu pomoći dati besplatne resurse za pripremu testa! Kontaktirajte nas danas!

Kontakt