Testovi za postdiplomske studije

Ovisno o Vašem polju interesovanja i akademskom programu koji želite studirati u Sjedinjenim Američkim Državama morate polagati test tijekom procesa apliciranja. Testovi (sukladno polju u kojem želite nastaviti studije) mogu biti DAT, GMAT, GRE, LSAT, MCAT.

DAT

DAT, kojeg sprovodi Američka stomatološka asocijacija (ADA) je test sa višestrukim izborom odgovora koji je dizajniran kako bi procijenio opću akademsku sposobnost, razumijevanje naučnih informacija i sposobnosti percepcije. Sve stomatološke škole u Sjedinjenim Američkim Državama zahtijevaju da učesnici učestvuju u DAT programu. Rezultati testova su samo jedan faktor koji se razmatra u procjeni potencijala kandidata pri prijemu. Više o DAT testu ovdje.

GMAT

GMAT je kompjuterski adaptibilni standardni test iz matematike i engleskog jezika koji procjenjuje sposobnost za akademski uspjeh u postdiplomskim ekonomskim studijama. Trajanje testa je oko 3,5 sata sa dvije pauze (opcionalne) od 8 minuta.

Registracija
Možete se registrirati za GMAT® test putem Interneta, telefona, pošte ili faksom. Ako izaberete da se registrujete za GMAT test putem Interneta (što je naša preporuka), prvo se morate registrirati kao korisnik www.mba.com web stranice. Za registraciju putem telefona nazovite registracijski centar za Europu/Srednji Istok/Afriku na broj: +44 (0) 161 855 7219

Cijena testa i način plaćanja
Naknada za polaganje Graduate Management Admission Test® (GMAT®) je 250 USD širom svijeta.
Preferirani oblici plaćanja su:

 • Kreditna kartica (Visa®, MasterCard®, American Express®, ili JCB®)
 • Debitna kartica card (Visa ili MasterCard)
 • Ček (samo poslani poštom)
 • Novčanom uplatnicom (samo poslane poštom)

Datumi GMAT testa
GMAT je dostupan tokom cijele godine po potrebi, što nudi onima koji ga polažu veću fleksibilnost u zakazivanju testa. Dostupni datumi se neprestano mijenjaju u zavisnosti od kapaciteta i tekućih registracija. Saznati ćete datume testiranja koja su dostupna u vašem izabranom testu kada se registrirate za polaganje.

GRE

GRE (Graduate Record Examination) je standardni test koji se koristi za prijem na mnoge postdiplomske programe u SAD, kao i na postdiplomske studije na engleskom jeziku širom svijeta. Cilj ovog ispita je da procijeni vještine verbalnog rasuđivanja, kvantitativnog rasuđivanja, analitičkog pisanja i kritičko razmišljanje koje studenti stječu tokom dugog vremenskog perioda i koje nisu povezane sa bilo kojim određenim poljem studija.

Opis testa
Postoje dvije vrste GRE-a:

 • GRE General – sastoji se od verbalnog i kvantitativnog (matematičkog) dijela te pisanja analitičkog eseja.
 • GRE Subject – dodatni test znanja koji se ponekad traži od studenata koji upisuju postdiplomski studij u SAD-u. Test se može polagati iz sljedećih polja: biohemije, ćelijske i molekularne biologije, biologije, hemije, kompjuterskih nauka, engleske književnosti, matematike, fizike i psihologije.

Vrsta testa koja se može polagati u BiH je paper based, tj. test se radi u klasičnom formatu na papiru.

Registracija
Putem stranice https://www.ets.org/gre.html

Cijena testa i način plaćanja:
Cijena polaganja GRE testa je od 205 $ dp 222$,. Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete plaćanje kreditnom karticom (American Express, MasterCard, VISA, Discover, JCB) koje se vrši prilikom prijave.

NAPOMENA: Mjesta testiranja u BIH za GRE test ne postoji. Najbliži testni centar je u Beogradu, Srbija.

Datumi polaganja GRE ispita
Za tačne datume molimo pogledajte sljedeće web stranice:

 • General – https://www.ets.org/gre.html
 • Subject – https://www.ets.org/gre/test-takers/subject-tests/about.html

LAST

LSAT je standardni test koji mjeri nivo vještina čitanja i pisanja kojeg koriste pravne škole kao jedan od nekoliko faktora za procjenu aplikacije. Test se sastoji od pet 35-minutnih dijelova sa tri vrste pitanja sa ponuđenim višestrukim odgovorima plus pismeni dio od 35 minuta na kraju. Više o LSAT testu ovdje.

MACT

MCAT je standardni ispit sa višestrukim izborima dizajniran kako bi se procijenilo rješavanje problema, kritičko razmišljanje, pismene vještine i poznavanje naučnih koncepta i principa koji su preduvjet za studij medicine.

 • Rezultati se šalju iz fizičkih nauka, verbalnog razmišljanja, pisanja i bioloških nauka.
 • Skoro sve američke medicinske škole zahtijevaju da kandidati podnesu rezultate MCAT testa. Mnoge škole ne prihvaćaju rezultate MCAT testa koji su stariji od tri godine.

Ko može polagati MCAT?

 • Možete polagati MCAT ako se pripremate da aplicirate na škole zdravstvenih profesija.
 • Primjedba: U trenutku registracije tražiti će se od vas da potvrdite izjavu koja verificira vašu namjeru da aplicirate za školu zdravstvenih profesija.
 • Možete polagati ispit do tri puta tokom jedne kalendarske godine, ali se možete registrovati samo za jedan ispit svaki put. Više o MCAT testu ovdje.