Postdiplomski studij

Ko je dodimplomski student?

Dodimplomski studenti su studenti koji upisuju master (Master) ili doktorske programe (PHD) u Sjedinjenim Američkim Državama. Zajednički termin za master i PHD studije su graduate studies.

Kako otići u Sjedinjeninjene Američke Države na dodiplomski studij?

Počnite danas!
Odluka o upisu postdiplomskih studija nije odluka koja se može donijeti lako. Postdiplomsko obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama je velika lična, intelektualna, socijalna, emocionalna i finansijska investicija. Aplikacijski paket zahtijeva jako puno pripreme i planiranja. Biće vam korisno ukoliko rano počnete ovaj proces i aplicirate ranije.

Upoznajte se sa zahtjevima aplikacije
U Sjedinjenim Američkim Državama, zahtjevi za aplikaciju mogu varirati u zavisnosti od institucije. Vrlo je važno da provjerite zahtjeve za prijem međunarodnih studenata na web stranici svake institucije na koju planirate aplicirati.

Koji su neki opći zahtjevi za apliciranje?

  • Formular za lične podatke. Budite sigurni da su vam lični podaci svuda isti i da uvijek pišete svoje ime na isti način na svim dokumentima.
  • Lična izjava ili izjava ciljeva. Lična izjava vam daje mogućnost da pokažete odboru za prijem ko ste vi kao osoba. Vaša izjava treba da bude jasna, precizna i ubjedljiva. Naglasite vaše jedinstvene jake strane, vještine ili iskustvo u nastavi kako bi pokazali instituciji da ste dobar kandidat za program i odsjek na koji aplicirate.

Odgovorite na ova pitanja kada pišete svoju ličnu izjavu:

  • Zašto želite da idete na postdiplomski studij i zašto baš sada?
  • Koji su vaši akademski i istraživački interesi?
  • Zašto aplicirate na ovu određenu instituciju i diplomski program?
  • Šta možete doprinijeti odsjeku ili programu u pogledu vašeg iskustva, sposobnosti ili drugih posebnih kvaliteta i interesa?
  • Prijepisi ocjena. Vaš prijepis ocjena je zapravo lista predmeta koje ste položili tokom vašeg dodiplomskog studija sa ocjenama koje ste primili za njih.
  • Pisma preporuke. Zamolite bivše profesore, administratore ili poslodavce da vam napišu pismo preporuke. Oni moraju biti u mogućnosti da pišu o vašem radu i da budu u mogućnosti da procijene vaš potencijal da uspijete kao postdiplomski student. Budite sigurni da ste izabrali nekog ko vas dobro poznaje.

Nude li se stipendije za dodiplomske studije?
Američki univerziteti i koledži nude jako puno stipendija za postdiplomske studije – stipendije mogu biti assistanship (kada ste uvjetovani da budete assistant/pomoćnik/nica profesoru/rici na univerzitetu) ili fellowship (stipendije za akademsko istraživanje u polju u kojem studirate).

EDUCATIONUSA centri Vam mogu pomoći da ostvarite svoj san o studiranju u Sjedinjenim Američkim Državama! Kontaktirajte nas danas i zakažite svoje besplatno savjetovanje!

Kontakt